สวนโบคุโจ

สวนโบคุโจ
ชื่อนี้ได้มาจากเกมส์ โบคุโจว โมโนกาตาริ หรือเกมส์ปลูกผักที่รู้จักกันในชื่อ HarvestMoon
สวนโบคุโจ เริ่มต้นจากการเป็นนาข้าวเคมี
ใช้เวลาพัฒนา6ปี จึงได้เป็นสวนเกษตรที่มีบรรยากาศธรรมชาติอย่างที่เห็น
นอกจากเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ยังเป็นแหล่งเรียนรู้พันธ์ไม้
X
Top